การพัฒนา IR ด้วย Drupal

ในเว็บไซ์ boonlert ได้แนะนำการพัฒนา IR ด้วย Drupal ไว้

Advertisements

ทดสอบภาษาไทย

dsf

test post

test post ทดสอบ post ผ่านอีเมล

แบบสอบถาม 1

การบ้าน 1

ส่งการบ้านเรื่องการตำนวณสถิติด้วย Excel ในรูปแบบ PDF

20061120-stat

ทดสอบ URL ภาษาไทย

ทดสอบ URL ภาษาไทย

รู้จักกับ สวทช.

สวทช. หน่วยงานสังกัด กท.วิทย์ฯ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา

Previous Older Entries